Wednesday, April 29, 2009

RAHSIA SI BANTAL BUCUK!!!!!


1) Memeluk Bantal

Mereka yang suka memeluk bantal biasanya berjiwaseni. Merekamempunyai penghargaan yang tinggi terhadaplukisan, muzik dan sastera.Perasaan mereka halus dan jiwa mereka romantik.Kadangkala ada yangboleh membaca peristiwa yang akan berlaku melaluimimpi. Merekajuga sangat prihatin terhadap kesusilaan.

2) Menggunakan Banyak Bantal
Mereka biasanya kurang kenyakinan. Dalamkehidupan seharianmereka memerlukan banyak pendamping. Merekajarang membuatkeputusan sendiri, sebaliknya mendapatkanpandangan orang lain.


3) Tidur Dengan Satu Bantal

Mereka bukan jenis mengada-ngada dan boleh menerima keadaanseadanya. Mereka juga membuat keputusanberdasarkan fikiran danbukan nafsu semata-mata.


4) Meletakkan Bantal Di Bawah Kaki

Mereka mempunyai sifat kurang baik. Mereka jarangbergaul dgnorg ramai, malah kaku dalam pergaulan. Inimenyebabkan merekacenderung bersifat egois. Mereka juga gemarmenempuh jalan pintasuntuk mencapai cita2. Mereka tdk suka berusaha.


5) Tidur tanpa Bantal

Mereka memiliki sifat percaya diri yang sangattinggi.Kadangkala sifat percaya diri ini akhirnya akanmembawa kepadasifat ego.


6) Tidak punya bantal

hehe..kasihan betul... pergi kedai belilah satu..huhuh!!No comments: